1 шілдеден бастап Алматы облысында 8 кісі өлтіру оқиғасы анықталды

789

21 күнде сегіз кісі өлтіру қылмысын Алматы облысының құқық қорғау органдары ашты. Бұл нәтижелерге қылмыстық процестің үш буынды моделінің және кісі өлтіру туралы істер бойынша прокурордың шешім қабылдау тетігін пилоттық сынақтан өткізудің арқасында қол жеткізілді. Бұл туралы Алматы облысы прокуратурасының қылмыстық қудалау басқармасы бастығының міндетін атқарушы Жандос Ысқақов хабарлады.
Спикердің айтуынша, жыл басынан бері Алматы облысында прокурорларға 19 мыңнан астам негізгі шешім (8 мың тоқтату, 4 мыңнан астам мерзімді үзу және 3200 күдікті деп тану, сондай-ақ 2 мың әрекеттерді саралау, теріс қылықтар және қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралау) келісуге жіберілген.
“Ағымдағы жылдың 1 шілдесінен бастап қолданыстағы заңнама шеңберінде прокурордың басшылығымен тергеу топтарын құру жолымен кісі өлтіру туралы істер бойынша негізгі процестік шешімдерді қабылдау бойынша пилоттық апробация басталды. Жобаны табысты іске асыру мақсатында прокуратура мен полиция органдарының неғұрлым тәжірибелі қызметкерлерінен ведомствоаралық жедел-тергеу тобына тартылған пул құрылды. Криминалистер мен сот-медициналық сарапшылардың қатысуымен нақты жағдайларға барынша жақын жағдайларда пилоттық жобаның әрбір қатысушысын оқиға орнын тексеру, қылмыстық құқық бұзушылық іздерін алу және бекіту бойынша оқыту жоспарлануда”, – деп атап өтті Жандос Ысқақов.
Осылайша, жоғарыда аталған өзгерістер күдіктінің де, жәбірленушінің де азаматтардың конституциялық құқықтарын қорғауға, қылмыстық процестің шеңберіне негізсіз тарту фактілерін болдырмауға және тұтастай алғанда тергеудің объективтілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Негізгі шешімдерді үйлестіру-бұл тек бірінші кезең. Кейіннен тергеп-тексеру барысында түйінді процестік шешімдерді енді сотқа дейінгі тергеп-тексеру органдарының тергеушілері емес, прокурорлар қабылдайтын болады.

с 1 июля раскрыто 8 убийств в Алматинской области
Восемь убийств за 21 день раскрыли правоохранительные органы Алматинской области. Данные результаты достигнуты благодаря трехзвенной модели уголовного процесса и пилотного апробирования механизма принятия решений прокурором по делам об убийствах. Об этом сообщил и.о. начальника управления уголовного преследования прокуратуры Алматинской области Жандос Искаков.
По словам спикера, с начала года в Алматинской области прокурорам направлено на согласование более 19 тысяч ключевых решений (8 тысяч прекращений, более 4 тысяч прерываний сроков и 3200 признаний подозреваемым, а также 2 тысяча квалификации деяний, проступки и квалификации уголовных правонарушений).
«Уже с 1 июля текущего года в рамках действующего законодательства начата пилотная апробация по принятию ключевых процессуальных решений по делам об убийствах путем образования следственных групп под руководством прокурора. В целях успешной реализации проекта из числа наиболее опытных сотрудников прокуратуры и органов полиции создан пул, которые вовлечены в межведомственную следственно-оперативную группу. С участием криминалистов и судебно-медицинских экспертов планируется в максимально приближенных условиях к реальным обстоятельствам провести обучение каждого участника пилотного проекта по осмотру места происшествия, изъятию и закреплению следов уголовного правонарушения», – отметил Жандос Искаков.
Таким образом, вышеперечисленные изменения позволяют защитить конституционные права граждан, как подозреваемого, так и потерпевшего, исключить факты необоснованного вовлечения в орбиту уголовного процесса и в целом обеспечить объективность расследования.
Стоит отметить, что с начала года в Алматинской области прокурорам направлено на согласование более 19 тысяч ключевых решений (8 тысяч прекращений, более 4 тысяч прерываний сроков и 3200 признаний подозреваемым, а также 2 тысяча квалификации деяний, проступки и квалификации уголовных правонарушений). Согласование ключевых решений это – только первый этап. В последующем, ключевые процессуальные решения в ходе расследования будут приниматься уже не следователями органов досудебного расследования, а прокурорами.