ҚР ҰБ және ИПБ басқаруындағы инвестициялық портфельге 2024 жылдың 5 айы бойынша шолу

111

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

 ҚР ҰБ және ИПБ басқаруындағы инвестициялық портфельге 2024 жылдың 5 айы бойынша шолу

  

“БЖЗҚ” АҚ (бұдан әрі – БЖЗҚ, Қор) enpf.kz сайтындағы “Көрсеткіштер – Инвестициялық қызмет” бөлімінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі – ҚРҰБ) және инвестициялық портфельді басқарушылардың (бұдан әрі – ИПБ) зейнетақы активтерін басқаруы туралы есебін ұсынады.

2024 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша зейнетақы активтерінің жалпы көлемі – 19 250,04 млрд теңге. 2024 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша міндетті зейнетақы жарналары (бұдан әрі – МЗЖ), міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары (бұдан әрі – МКЗЖ), ерікті зейнетақы жарналары (бұдан әрі – ЕЗЖ) есебінен қалыптастырылған, ҚРҰБ сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтері[1] 19 123,58 млрд теңге[2] болды. ҚРҰБ сенімгерлік басқаруындағы жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары (бұдан әрі – ЖМЗЖ) есебінен қалыптастырылған ҚРҰБ зейнетақы активтерінің көлемі – 76,96 млрд теңге.

ИПБ басқаруындағы зейнетақы активтері 49,5 млрд теңгеден асты.

ҚРҰБ басқаруындағы зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелі

2024 жылғы 1 маусымға МЗЖ, МКЗЖ, ЕЗЖ есебінен қалыптастырылған ҚРҰБ зейнетақы активтерін инвестициялаудың негізгі бағыттары мынадай: ҚР Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары – 45,64%, квазимемлекеттік компаниялардың облигациялары – 10,09%, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары – 4,21%, шет мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары – 3,87%, ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары – 2,09%.

2024 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша МЗЖ, МКЗЖ, ЕЗЖ есебінен сатып алынған қаржы құралдары номиналданған валюталар бөлінісіндегі инвестициялық портфель мынадай: ұлттық валютадағы инвестициялар – 65,20%, АҚШ долларымен – зейнетақы активтері портфелінің 34,80%.

Алынған кірістің құрылымын талдаудан бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі, оның ішінде орналастырылған салымдар мен “кері РЕПО” операциялары бойынша және бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан түскен кірістер – 647,77 млрд теңге, сыртқы басқарудағы активтер бойынша – 102,65 млрд теңге. Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалау теріс сипат алып, 57,23 млрд теңге болды. Шетел валютасын қайта бағалау да теріс мәнге ие болды (46,81 млрд теңге). Басқа шығындар – 0,68 млрд теңге.

Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелін құралдар, салалар және валюталар бойынша әртараптандыру есебінен 2024 жылғы қаңтар-мамыр айларындағы жалпы табыс оң нәтиже көрсетті.

Инвестициялық қызметтің нәтижесінде, сондай-ақ, шетел валюталары бағамдарының құбылмалылығы және қаржы құралдарының нарықтық құнының өзгеруі салдарынан 2024 жылғы 1 маусымға есептелген инвестициялық кірістің мөлшері 647,07 млрд теңге болды. Салымшылардың (алушылардың) шоттарына бөлінген БЖЗҚ зейнетақы активтерінің кірістілігі – 3,49%.

2024 жылғы 1 маусымдағы ЖМЗЖ инвестициялау бағыттары мынадай: ҚР Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары – 98,01%, ҚРҰБ депозиттері – 1,43%, инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат – 0,55%. ЖМЗЖ инвестициялық портфеліне тек ұлттық валютада көрсетілген қаржы құралдары кіреді.

2024 жылдың басынан бастап 1 маусымдағы жағдай бойынша ЖМЗЖ бойынша есептелген инвестициялық кірістілік  – 1,14%.

Естеріңізге сала кетейік, орта және ұзақ мерзімді перспективада зейнетақы жинақтарының оң нақты (жинақталған инфляциядан асатын) кірістілігі қамтамасыз етіледі.

ҚРҰБ басқаруындағы қаржы құралдарының эмитенттері көрсетілген инвестициялық портфелінің егжей-тегжейлі құрылымы және инвестициялық қызметке шолу БЖЗҚ-ның ресми сайтында берілген. Сондай-ақ, enpf.kz сайтында ЖМЗЖ есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша портфель құрылымы туралы ақпарат орналастырылды.

Инвестициялық портфельді басқарушылар

ИПБ басқаруындағы зейнетақы активтерінің жалпы көлемі 49,5 млрд теңгеден асады.

01.06.2024ж. жағдай бойынша “Jusan Invest” АҚ сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері 8,5 млрд теңгеден асты.

Компанияның негізгі инвестициялары: ҚР ҚМ МБҚ – 30,75%, Exchange Traded Funds (ETF) пайлары – 28,06%, РЕПО – 16,15%, ҚР екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары – 7,45%, шет мемлекеттердің МБҚ – 6,67%. Атап кетейік, портфельдің 63,01% теңгемен, 36,99% АҚШ долларымен ұсынылған.

Инвестициялық қызмет нәтижесінде 2024 жылдың басынан бастап 1 маусымына есептелген инвестициялық кіріс мөлшері 288 млн теңге болды. Зейнетақы активтерінің кірістілігі 3,69%.

“Jusan Invest” АҚ басқаруындағы қаржы құралдарының эмитенттері көрсетілген инвестициялық портфелінің егжей-тегжейлі құрылымы БЖЗҚ сайтында ұсынылған.

01.06.2024ж. жағдай бойынша “Halyk Global Markets” АҚ сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері 3,9 млрд теңгеден асты.

Портфель құрылымындағы негізгі инвестициялар: “кері РЕПО” (күнтізбелік 90 күннен аспайтын) – 34,56%, шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары – 16,98%, ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары – 10,87%, ҚР ұйымдарының корпоративтік облигациялары – 8,20%, МҚҰ облигациялары – 6,72%, шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары) – 6,32%, ҚР екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары – 5,44%. Ұлттық валютадағы инвестициялар портфельдің 69,35%, АҚШ долларымен 30,65% тең.

Инвестициялық қызметтің нәтижесінде 2024 жылдың басынан бастап есептелген инвестициялық кіріс мөлшері 2024 жылдың 1 маусымындағы жағдай бойынша 122,89 млн теңгеге жетті. Зейнетақы активтерінің кірістілігі – 3,14%.

“Halyk Global Markets” АҚ басқаруындағы қаржы құралдарының инвестициялық портфелінің эмитенттері көрсетілген егжей-тегжейлі құрылымы БЖЗҚ сайтында ұсынылған.

01.06.2024ж. жағдай бойынша “BCC Invest” АҚ сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтері 4,5 млрд теңгеден асты.

Инвестициялардың негізгі бағыттары: Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары – 34,66%, РЕПО – 17,04%, ҚР резидент-эмитенттерінің корпоративтік облигациялары – 9,56%, ҚР ЕДБ облигациялары – 8,66%, шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары – 6,87%, пайлар (индекстерге ETF) – 6,74%, ҚР мемлекеттік облигациялары – 5,92%. Ұлттық валютадағы құралдарға портфельдің 83,13%, АҚШ долларымен 16,87% инвестицияланды.

Инвестициялық қызметтің нәтижесінде 2024 жылдың басынан бастап 1 маусымына есептелген инвестициялық кіріс мөлшері 152,98 млн теңгеге жетті. Зейнетақы активтерінің кірістілігі – 3,49%.

“BCC Invest” АҚ басқаруындағы қаржы құралдарының инвестициялық портфелінің эмитенттері көрсетілген егжей-тегжейлі құрылымы БЖЗҚ сайтында ұсынылған.

01.06.2024ж. жағдай бойынша “Сентрас Секьюритиз” АҚ сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтері шамамен 1,3 млрд теңге.

ҚР ҚМ МБҚ-ға активтердің 26,70%, РЕПО – 19,86%, квазимемлекеттік ұйымдардың облигацияларына – 14,38%, ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттарына – 10,33%, ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларына – 7,94%, өзге активтерге (дебиторлық берешек, мерзімі өткен берешек, провизиялар) – 6,93%, ҚР ЕДБ облигацияларына – 6,74% инвестицияланды. Ұлттық валютадағы құралдарға портфельдің 73,32%, АҚШ долларында – 25,01%, канадалық долларда – 1,67% инвестицияланды.

Инвестициялық қызмет және қаржы құралдарының нарықтық құнының өзгеруі нәтижесінде 2024 жылдың басынан бастап 1 маусымдағы жағдай бойынша есептелген инвестициялық кіріс мөлшері 73,34 млн теңгеге жетті. Зейнетақы активтерінің кірістілігі – 6,14%.

“Сентрас Секьюритиз” АҚ басқаруындағы қаржы құралдарының инвестициялық портфелінің эмитенттері көрсетілген егжей-тегжейлі құрылымы БЖЗҚ сайтында ұсынылған.

2024 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша “Қазақстан Халық Банкінің ЕҰ “Halyk Finance” АҚ сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері шамамен 31,3 млрд теңге.

Портфель құрылымындағы негізгі инвестициялардың сипаты мынадай: “кері РЕПО” (күнтізбелік 90 күннен аспайтын) – 37,60%, шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары – 9,71%, Exchange Traded Funds (ETF) пайлары – 9,21%, Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары – 9,18%, шет мемлекеттердің МБҚ – 8,04%, ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары – 7,88%. Ұлттық валютадағы құралдарға портфельдің 69,08%, АҚШ долларында – 30,75%, еурода – 0,17% инвестицияланды.

Инвестициялық қызмет нәтижесінде 2024 жылдың басынан бастап 1 маусымдағы жағдай бойынша есептелген инвестициялық кіріс мөлшері 879,86 млн теңге болды. Зейнетақы активтерінің кірістілігі – 3,30%.

“Қазақстан Халық Банкінің ЕҰ “Halyk Finance” АҚ басқаруындағы қаржы құралдарының инвестициялық портфелінің эмитенттері көрсетілген егжей-тегжейлі құрылымы БЖЗҚ сайтында ұсынылған.

Естеріңізге сала кетейік, 2023 жылғы 1 шілдеден бастап салымшылар инвестициялық портфельді басқарушының (ИПБ) сенімгерлік басқаруына міндетті зейнетақы жарналары (МЗЖ) және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары (МКЗЖ) есебінен қалыптастырылған зейнетақы жинақтарының 50%-дан аспайтын бөлігін ең төменгі жеткіліктілік шегін есепке алмастан бере алады. Ал ерікті зейнетақы жинақтары бар салымшыларға  оны ИПБ-ға 100% көлемінде беруге болады.

 БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды. БЖЗҚ құрылтайшысы және акционері – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің «Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті» ММ арқылы Қазақстан Республикасының Үкіметі. БЖЗҚ зейнетақы активтерін сенімгерлікпен басқаруды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге асырады. Зейнетақы заңнамасына сәйкес БЖЗҚ міндетті зейнетақы жарналарын, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, ерікті зейнетақы жарналарын тартуды, сондай-ақ “Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде орналастырылған депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы” Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйым аударған кепілдік берілген депозит бойынша кепілдік берілген өтемнің талап етілмеген сомасы есебінен қалыптастырылған ерікті зейнетақы жарналарын есепке алып, оның есебін жүргізеді, зейнетақы төлемдерін жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. Сондай-ақ Қор нысаналы активтер мен нысаналы талаптарды есепке алуды, нысаналы жинақтау шоттарына нысаналы жинақтарды (НЖ) есепке алу мен есептеуді, НЖ төлемдерін оларды алушының банк шоттарына есептеуді, “Ұлттық қор – балаларға” бағдарламасы шеңберінде Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған тәртіппен НЖ қайтарымдарын есепке алуды жүзеге асырады (толығырақ www.enpf.kz сайтында).

[1] міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған 

[2] зейнетақы жарналары мен төлемдері шоттарындағы ақша есебінсіз 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 Обзор инвестиционного портфеля

под управлением НБРК и УИП за 5 месяцев 2024 года

 АО «ЕНПФ» (далее – ЕНПФ) представляет отчет об управлении пенсионными активами Национальным Банком Республики Казахстан (далее – НБРК) и управляющими инвестиционным портфелем (далее – УИП) на сайте enpf.kz в разделе «Показатели – Инвестиционная деятельность».

Общий объем пенсионных активов на 1 июня 2024 года составил 19 250,04 млрд тенге. По состоянию на 1 июня 2024 года пенсионные активы[1] ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении НБРК, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов (далее – ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (далее – ОППВ), добровольных пенсионных взносов (далее – ДПВ), составили 19 123,58 млрд тенге[2]. Объем пенсионных активов НБРК, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов работодателя (далее – ОПВР), находящихся в доверительном управлении НБРК, – 76,96 млрд тенге.

Пенсионные активы под управлением УИП составили более 49,5 млрд тенге.

Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК

Основные направления инвестирования пенсионных активов НБРК, сформированных за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ, на 1 июня 2024 года выглядят следующим образом: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 45,64%, облигации квазигосударственных компаний – 10,09%, облигации банков второго уровня Республики Казахстан – 4,21%, государственные ценные бумаги иностранных государств – 3,87%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 2,09%.

Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ, по состоянию на 1 июня 2024 г. выглядит так: инвестиции в национальной валюте – 65,20%, в долларах США – 34,80% портфеля пенсионных активов.

Из анализа структуры полученного дохода следует, что доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» и от рыночной переоценки ценных бумаг, составили 647,77 млрд тенге, по активам, находящимся во внешнем управлении –  102,65 млрд тенге. Рыночная переоценка ценных бумаг была отрицательной и составила 57,23 млрд тенге, переоценка иностранной валюты также имела отрицательное значение (46,81 млрд тенге). Прочие убытки составили 0,68 млрд тенге.

За счет диверсификации инвестиционного портфеля пенсионных активов по инструментам, отраслям и валютам общий доход за январь-май 2024 г. является положительным.

В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 июня 2024 с начала года составил 647,07 млрд тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей), – 3,49%.

Направления инвестирования ОПВР на 1 июня 2024 года выглядят следующим образом: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 98,01%, депозиты НБРК – 1,43%, денежные средства на инвестиционных счетах – 0,55%. Инвестиционный портфель за счет ОПВР включает только финансовые инструменты, номинированные в национальной валюте.

Доходность ОПВР по состоянию на 1 июня 2024 с начала года составил составила 1,14%.

Напомним, что в средне- и долгосрочной перспективе обеспечивается положительная реальная (превышающая накопленную инфляцию) доходность пенсионных накоплений.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением НБРК с указанием эмитентов и обзор инвестиционной деятельности размещены на официальном сайте ЕНПФ. Также на сайте enpf.kz размещена информация о стуктуре портфеля по пенсионным активам, сформированным за счет ОПВР.

Управляющие инвестиционным портфелем

Общий объем пенсионных активов, находящихся под управлением УИП, составляет более 49,5 млрд тенге.

По состоянию на 01.06.2024 г. пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Jusan Invest», составили более 8,5 млрд тенге.

Основные инвестиции компании: ГЦБ МФ РК – 30,75%, паи Exchange Traded Funds (ETF) – 28,06%, РЕПО – 16,15%, облигации банков второго уровня РК – 7,45%, ГЦБ иностранных государств – 6,67% портфеля. Отметим, что 63,01% портфеля представлено в тенге, 36,99% – в долларах США.

В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 июня 2024 г. с начала года составил 288 млн тенге. Доходность пенсионных активов – 3,69%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Jusan Invest» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

По состоянию на 01.06.2024 г. пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Halyk Global Markets», составили более 3,9 млрд тенге.

Основные инвестиции в структуре портфеля таковы: «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) – 34,56%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 16,98%, облигации квазигосударственных организаций РК – 10,87%, корпоративные облигации организаций РК – 8,20%, облигации МФО – 6,72%, долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF) – 6,32%, облигации банков второго уровня РК – 5,44%. Инвестиции в национальной валюте составили 69,35% портфеля, в долларах США – 30,65%.

В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 июня 2024 г. с начала года составил 122,89 млн тенге. Доходность пенсионных активов – 3,14%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Halyk Global Markets» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

По состоянию на 01.06.2024 г. пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «BCC Invest», составили более 4,5 млрд тенге.

Основные направления инвестиций: облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 34,66%, РЕПО – 17,04%, корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК – 9,56%, облигации БВУ РК – 8,66%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 6,87%, паи (ETF на индексы) – 6,74%, государственные облигации РК – 5,92%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 83,13% портфеля, в долларах США – 16,87%.

В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 июня 2024 г. с начала года составил 152,98 млн тенге. Доходность пенсионных активов – 3,49%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «BCC Invest» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

По состоянию на 01.06.2024 г. пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз», составили около 1,3 млрд тенге.

В ГЦБ МФ РК инвестировано 26,70% активов, РЕПО – 19,86%, в облигации квазигосударственных организаций – 14,38%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 10,33%, корпоративные облигации эмитентов РК – 7,94%, прочие активы (дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии) – 6,93%, облигации БВУ РК – 6,74%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 73,32% портфеля, в долларах США – 25,01%, в канадских долларах – 1,67%.

В результате инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 июня 2024 г. с начала года составил 73,34 млн тенге. Доходность пенсионных активов – 6,14%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Сентрас Секьюритиз» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

По состоянию на 1 июня 2024 года пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «ДО Народного Банка Казахстана «Halyk Finance», составили порядка 31,3 млрд тенге.

Основные инвестиции в структуре портфеля выглядят так: «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) – 37,60%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 9,71%, паи Exchange Traded Funds (ETF) – 9,21%, облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 9,18%, ГЦБ иностранных государств – 8,04%, корпоративные облигации эмитентов РК – 7,88%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 69,08% портфеля, в долларах США – 30,75%, в евро – 0,17%

В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 июня 2024 г. с начала года составил 879,86 млн тенге. Доходность пенсионных активов – 3,30%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «ДО Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

Напомним, что с 1 июля 2023 г. вкладчики могут передать в доверительное управление не более 50% пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) без учета порога минимальной достаточности управляющим инвестиционным портфелем (УИП), выбрав такую компанию самостоятельно. Вкладчики, у которых есть добровольные пенсионные накопления, могут их передать их УИП в объеме 100%.

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, а также зачисление и учет добровольных пенсионных взносов, сформированных за счет невостребованной суммы гарантийного возмещения по гарантируемому депозиту, перечисленной организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в соответствии с Законом Республики Казахстан “Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан”, обеспечивает осуществление пенсионных выплат. Также Фонд осуществляет учет целевых активов и целевых требований, учет и зачисление целевых накоплений (ЦН) на целевые накопительные счета, выплат ЦН их получателю на банковские счета, учет возвратов ЦН в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан в рамках программы «Национальный фонд – детям». (Подробнее на www.enpf.kz).

[1] сформированные за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов

[2] без учета денег на счетах пенсионных взносов и выплат

 

ANNOUNCEMENT

 Review of the investment portfolio managed by the NBRK and IMP for 5 months of 2024

 UAPF JSC  (hereinafter – UAPF) presents a report on the management of pension assets by the National Bank of the Republic of Kazakhstan (hereinafter – NBRK) and investment portfolio managers (hereinafter – IPM) on the website enpf.kz in the section “Indicators – Investment activities”.

The total volume of pension assets as of June 1, 2024 amounted to KZT19,250.04 bln. As of June 1, 2024, the pension assets[1] of the UAPF, which are in trust management of the NBRK, formed through compulsory pension contributions (hereinafter referred to as CPC), compulsory occupational pension contributions (hereinafter referred to as COPC), voluntary pension contributions (hereinafter referred to as VPC), amounted to KZT19,123.58 bln[2]. The volume of pension assets of the NBRK, formed at the expense of employer compulsory pension contributions (hereinafter referred to as ECPC), which are in trust management of the NBRK, is KZT76.96 bln.

Pension assets managed by the IPM amounted to more than KZT49.5 bln.

Investment portfolio of pension assets managed by the NBRK

The main directions for investing pension assets of the NBRK, formed at the expense of CPC, COPC, VPC, as of June 1, 2024 are as follows: government securities of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan – 45.64%, bonds of quasi-public companies – 10.09%, bonds of second-tier banks of the Republic of Kazakhstan – 4.21%, government securities of foreign states – 3.87%, shares and depositary receipts of issuers of the Republic of Kazakhstan – 2.09%.

The investment portfolio by currencies in which financial instruments purchased through CPC, COPC, VPC are denominated, as of June 1, 2024, looks like this: investments in national currency – 65.20%, in US dollars – 34.80% portfolio of pension assets.

From the analysis of the structure of income received, it follows that income in the form of remuneration on securities, including on placed deposits and reverse repo operations and from market revaluation of securities, amounted to KZT647.77 bln, for assets under external management – KZT102.65 bln. Market revaluation of securities was negative and amounted to KZT57.23 bln, revaluation of foreign currency was also negative (KZT46.81 bln). Other losses amounted to KZT0.68 bln.

Due to the diversification of the investment portfolio of pension assets by instruments, industries and currencies, the total income for January-May 2024 is positive.

 

As a result of investment activities, as well as due to the volatility of foreign exchange rates and changes in the market value of financial instruments, the amount of accrued investment income as of June 1, 2024 from the beginning of the year amounted to KZT647.07 bln. The return on UAPF pension assets distributed to the accounts of depositors (beneficiaries) is 3.49%.

ECPC investment directions as of June 1, 2024 are as follows: government securities of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan – 98.01%, NBRK deposits – 1.43%, cash in investment accounts – 0.55%. The investment portfolio at the expense of the ECPC includes only financial instruments denominated in national currency.

The ECPC yield as of June 1, 2024 from the beginning of the year was 1.14%.

Let us recall that in the medium and long term, a positive real (exceeding accumulated inflation) return on pension savings is ensured.

The detailed structure of the investment portfolio of financial instruments managed by the National Bank of Kazakhstan, indicating the issuers and an overview of investment activities are posted on the official website of the UAPF. Also on the website enpf.kz there is information about the structure of the portfolio of pension assets formed at the expense of the ECPC.

Investment portfolio managers

Общий объем пенсионных активов, находящихся под управлением УИП, составляет более 49,5 млрд тенге.

По состоянию на 01.06.2024 г. пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Jusan Invest», составили более 8,5 млрд тенге.

The total volume of pension assets managed by the IPM is more than KZT49.5 bln.

As of June 01, 2024, pension assets under trust management of Jusan Invest JSC amounted to more than KZT8.5 bln.

The company’s main investments: government securities of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan – 30.75%, shares of Exchange Traded Funds (ETF) – 28.06%, REPO – 16.15%, bonds of second-tier banks of the Republic of Kazakhstan – 7.45%, government securities of foreign countries – 6, 67% of the portfolio. Note that 63.01% of the portfolio is presented in tenge, 36.99% in US dollars.

As a result of investment activities, the amount of accrued investment income as of June 1, 2024 from the beginning of the year amounted to KZT288 mln. The return on pension assets is 3.69%.

The detailed structure of the investment portfolio of financial instruments managed by Jusan Invest JSC, indicating the issuers, is presented on the UAPF website.

As of June 1, 2024, pension assets under trust management of Halyk Global Markets JSC amounted to more than KZT3.9 bln.

The main investments in the portfolio structure are as follows: “reverse repo” (no more than 90 calendar days) – 34.56%, corporate bonds of foreign issuers – 16.98%, bonds of quasi-public organizations of the Republic of Kazakhstan – 10.87%, corporate bonds of organizations of the Republic of Kazakhstan – 8 .20%, MFO bonds – 6.72%, equity instruments of foreign issuers (ETF Units) – 6.32%, bonds of second-tier banks of the Republic of Kazakhstan – 5.44%. Investments in national currency amounted to 69.35% of the portfolio, in US dollars – 30.65%.

As a result of investment activities, the amount of accrued investment income as of June 1, 2024 from the beginning of the year amounted to KZT122.89 mln. The return on pension assets is 3.14%.

The detailed structure of the investment portfolio of financial instruments managed by Halyk Global Markets JSC, indicating the issuers, is presented on the UAPF website.

As of June 1, 2024, the pension assets of the UAPF, which are in the trust management of BCC Invest JSC, amounted to more than KZT4.5 bln.

Main areas of investment: bonds of quasi-public organizations of the Republic of Kazakhstan – 34.66%, REPO – 17.04%, corporate bonds of resident issuers of the Republic of Kazakhstan – 9.56%, bonds of second-tier banks of the Republic of Kazakhstan – 8.66%, corporate bonds of foreign issuers – 6, 87%, shares (ETF on indices) – 6.74%, government bonds of the Republic of Kazakhstan – 5.92%. 83.13% of the portfolio was invested in instruments in national currency, and 16.87% in US dollars.

As a result of investment activities, the amount of accrued investment income as of June 1, 2024 from the beginning of the year amounted to KZT152.98 mln. The return on pension assets is 3.49%.

The detailed structure of the investment portfolio of financial instruments managed by BCC Invest JSC, indicating the issuers, is presented on the UAPF website.

As of June 01, 2024, the pension assets of the UAPF, which are in the trust management of Centras Securities JSC, amounted to about KZT1.3 bln.

26.70% of assets were invested in government securities of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan, repo – 19.86%, in bonds of quasi-public organizations – 14.38%, shares and depositary receipts of issuers of the Republic of Kazakhstan – 10.33%, corporate bonds of issuers of the Republic of Kazakhstan – 7.94%, other assets (accounts receivable, overdue debt, provisions) – 6.93%, bonds of second-tier banks of the Republic of Kazakhstan – 6.74%. 73.32% of the portfolio was invested in instruments in national currency, in US dollars – 25.01%, in Canadian dollars – 1.67%.

As a result of investment activities and changes in the market value of financial instruments, the amount of accrued investment income as of June 1, 2024 from the beginning of the year amounted to KZT73.34 mln. The return on pension assets is 6.14%.

The detailed structure of the investment portfolio of financial instruments managed by Centras Securities JSC, indicating the issuers, is presented on the UAPF website.

As of June 1, 2024, pension assets held in trust by Halyk Finance Subsidiary of the Halyk Bank of Kazakhstan JSC amounted to about KZT31.3 bln.

The main investments in the portfolio structure look like this: “reverse repo” (no more than 90 calendar days) – 37.60%, corporate bonds of foreign issuers – 9.71%, Exchange Traded Funds (ETF) units – 9.21%, quasi-public bonds organizations of the Republic of Kazakhstan – 9.18%, government securities of foreign states – 8.04%, corporate bonds of issuers of the Republic of Kazakhstan – 7.88%. 69.08% of the portfolio was invested in instruments in national currency, in US dollars – 30.75%, in euros – 0.17%

As a result of investment activities, the amount of accrued investment income as of June 1, 2024 from the beginning of the year amounted to KZT879.86 mln. The return on pension assets is 3.30%.

The detailed structure of the investment portfolio of financial instruments managed by Halyk Finance Subsidiary of the Halyk Bank of Kazakhstan JSC with the indication of issuers is presented on the UAPF website.

Let us remind you that from July 1, 2023, contributors can transfer no more than 50% of pension savings into trust management at the expense of compulsory pension contributions (CPC) and compulsory occupational pension contributions (COPC), without taking into account the minimum adequacy threshold for investment portfolio managers (IPM), by choosing such a company yourself. Contributors who have voluntary pension savings can transfer them to the IPM in the amount of 100%.

UAPF was founded on August 22, 2013 on the basis of GNPF APF JSC. The founder and shareholder of the UAPF is the Government of the Republic of Kazakhstan represented by the State Institution Committee of State Property and Privatization of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan. Trust management of UAPF pension assets is carried out by the National Bank of the Republic of Kazakhstan. In accordance with the pension legislation, the UAPF attracts compulsory pension contributions, employer’s compulsory pension contributions, compulsory occupational pension contributions, voluntary pension contributions, as well as carries out enrollment and accounting of voluntary pension contributions formed at the expense of the unclaimed amount of guaranteed compensation for the guaranteed deposit, transferred by the organization carrying out mandatory guarantee of deposits, in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan “On mandatory guarantee of deposits placed in second-tier banks of the Republic of Kazakhstan”, ensures the implementation of pension benefits. The Fund also carries out accounting of target assets and target requirements, accounting and crediting of target savings (TS) to target savings accounts, payments of TS to their recipients in bank accounts, accounting for returns of TS in the manner determined by the Government of the Republic of Kazakhstan within the framework of the National Fund for Children program (More details at www.enpf.kz).

[1] formed from compulsory pension contributions, compulsory occupational pension contributions and voluntary pension contributions

[2] excluding money in accounts of pension contributions and benefits