АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

92

«БЖЗҚ» АҚ-ның зейнетақы активтері бойынша

2024 жылдың 1 маусымындағы негізгі көрсеткіштері:

барлық өлшемдер бойынша оң өзгеріс байқалды

 

2024 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша отандастарымыздың БЖЗҚ-дағы зейнетақы шоттарындағы зейнетақы активтері 19,2 трлн теңгеден асып, жыл басынан бері 5 ай ішінде 1,4 трлн теңгеге (немесе 7,7%) өсті. Зейнетақы жинақтарының жылдық өсімі 3,4 трлн теңгеден асты (немесе 21,5%).

Жалпы зейнетақы қоржынында міндетті зейнетақы жарналары (МЗЖ) есебінен қалыптастырылған жинақ 96% асады. Оның көлемі бір жылда 21% ұлғайып, 2024 жылғы 1 маусымға шамамен 18,6 трлн теңге болды. Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары (МКЗЖ) есебінен зейнетақы жинақтары  601,7 млрд теңгеден асты (бір жылдағы өсім – 21,5%). 2023 жылғы 1 маусыммен салыстырғанда 45,6% ұлғайған ерікті зейнетақы жарналары (ЕЗЖ) бойынша шоттарда шамамен 6,2 млрд теңге жинақталды.

2024 жылғы 1 қаңтардан бастап салымшылардың (алушылардың) зейнетақы шоттарына қосымша қаражат – жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары (ЖМЗЖ) түсуде. 2024 жылдың 5 айында ЖМЗЖ есебінен зейнетақы жинақтарының сомасы 77,5 млрд теңгеден асты.

Кіріс ағындары

Зейнетақы жинақтарының көлемі зейнетақы жарналары мен инвестициялық табыс түріндегі кіріс ағындары есебінен ұлғаяды. 2024 жылғы қаңтар-мамырда салымшылардың шоттарына түскен зейнетақы жарналары 1 трлн теңгеден асты (өсім өткен жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 29,2% немесе 244 млрд теңгеге артық).

Жарналардың барлық түрлері оң сипатты көрсетті: МЗЖ есепке алынатын жеке зейнетақы шоттарына (ЖЗШ) жыл басынан бері 01.06.2024 жылға дейін 954,7 млрд теңгеден астам (бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 19,8% артық), МЗЖ есепке алынатын ЖЗШ-ға шамамен 47,3 млрд теңге (өсім 20,6%), ЕЗЖ – 1,2 млрд теңге (өсім 34,1%) түсті.

БЖЗҚ салымшыларының жеке және шартты зейнетақы шоттарына есептелген таза инвестициялық кіріс жыл басынан бері 01.06.2024 ж. шамамен 631,4 млрд теңге. Бұл сома өткен жылмен салыстырғанда шамамен 138 млрд теңгеге (немесе 28%) артық.

 

Төлемдер мен аударымдар

2024 жылдың 5 айында БЖЗҚ-дан жарналардың барлық түрлері бойынша жасалған төлемдер мен сақтандыру ұйымдарына аударымдар түріндегі шығыс ағындары 367,3 млрд теңгеден асты. Бұл былтырғы сәйкес кезеңдегі төлемдер көлемінен 195,4 млрд теңгеге (немесе 113,6%) жоғары.

151,5 млрд теңге – тұрғын үй жағдайларын жақсартуға және емделуге арналған біржолғы зейнетақы төлемдері (БЗТ).

Зейнет жасына толуына байланысты төлемдер шамамен 81,6 млрд теңге, бұл өткен жылғы көрсеткіштен 36% жоғары.

Сондай-ақ, осы кезең ішінде мұрагерлік бойынша төлемдер – 23,7 млрд теңге, ҚР шегінен тыс тұрақты тұруға кетуге байланысты төлемдер – 14,3 млрд теңгеден астам, мүгедектігі бар адамдарға төлемдер – 1,3 млрд теңгеден астам, жерлеуге төлемдер – шамамен 4,2 млрд теңге көлемінде жүзеге асырылды. Сақтандыру ұйымдарына 90,7 млрд теңгеден астам сома аударылды.

Зейнет жасына толуына байланысты БЖЗҚ-дан берілетін орташа айлық төлем – 33 921 теңге, ал ай сайынғы төлемнің ең жоғарғы сомасы – 945 752 теңге болды.

 

ЖЗШ саны

2024 жылдың 1 маусымындағы жағдай бойынша БЖЗҚ-дағы зейнетақы шоттарының жалпы саны 16,1 млн. бірліктен асты. Бұл ретте салымшылардың (алушылардың) БЖЗҚ-дағы ЖЗШ саны 2024 жылдың 1 маусымына 12,3 млн бірлікке тең. Оның ішінде: 11 млн – МЗЖ бойынша, 681,4 мың – МКЗЖ бойынша, 416,7 мыңы – ЕЗЖ есептелетін шоттар.

Ал БЖЗҚ-дағы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келіп түскен ЖМЗЖ туралы мәліметтер ескерілетін шартты зейнетақы шоттарының саны – шамамен 3,8 млн бірлік.

 

Зейнетақы активтеріне қатысты барлық өзекті ақпарат, соның ішінде республика өңірлері бойынша мәліметтер enpf.kz сайтындағы «Көрсеткіштер» бөлімінде орналастырылған.

 

 

БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды. БЖЗҚ құрылтайшысы және акционері – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің «Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті» ММ арқылы Қазақстан Республикасының Үкіметі. БЖЗҚ зейнетақы активтерін сенімгерлікпен басқаруды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге асырады. Зейнетақы заңнамасына сәйкес БЖЗҚ міндетті зейнетақы жарналарын, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, ерікті зейнетақы жарналарын тартуды, сондай-ақ “Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде орналастырылған депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы” Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйым аударған кепілдік берілген депозит бойынша кепілдік берілген өтемнің талап етілмеген сомасы есебінен қалыптастырылған ерікті зейнетақы жарналарын есепке алып, оның есебін жүргізеді, зейнетақы төлемдерін жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. Сондай-ақ Қор нысаналы активтер мен нысаналы талаптарды есепке алуды, нысаналы жинақтау шоттарына нысаналы жинақтарды (НЖ) есепке алу мен есептеуді, НЖ төлемдерін оларды алушының банк шоттарына есептеуді, “Ұлттық қор – балаларға” бағдарламасы шеңберінде Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған тәртіппен НЖ қайтарымдарын есепке алуды жүзеге асырады (толығырақ www.enpf.kz сайтында).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 Основные показатели ЕНПФ по пенсионным активам на 1 июня 2024 года:

положительная динамика по всем параметрам

 По состоянию на 1 июня 2024 года пенсионные активы казахстанцев на пенсионных счетах в ЕНПФ превысили 19,2 трлн тенге, увеличившись за 5 месяцев почти на 1,4 трлн тенге (или на 7,7%). Годовой рост пенсионных накоплений составил более 3,4 трлн тенге (или 21,5%).

В общей пенсионной копилке сбережения, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) превышают 96%. Их объем на 1 июня 2024 года составил порядка 18,6 трлн тенге, увеличившись за год на 21%. Сумма пенсионных накоплений за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) превысила 601,7 млрд тенге (рост за год – 21,5%). Порядка 6,2 млрд тенге накоплено на счетах по добровольным пенсионным взносам (ДПВ), которые увеличились по сравнению с 1 июня 2023 года на 45,6%.

С 1 января 2024 года на пенсионные счета вкладчиков (получателей) поступают дополнительные средства – обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР). За 5 месяцев 2024 года сумма пенсионных накоплений за счет ОПВР составила более 77,5 млрд тенге.

Входящие потоки

Объем пенсионных накоплений увеличивается за счет входящих потоков в виде пенсионных взносов и инвестиционного дохода. Пенсионные взносы на счета вкладчиков за январь-май 2024 года превысили 1 трлн тенге (рост на 29,2% или более 244 млрд тенге по сравнению с показателем прошлого года).

Положительную динамику продемонстрировали все виды взносов: на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) по учету ОПВ с начала года на 01.06.2024 г. поступило более 954,7 млрд тенге (это на 19,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года), на ИПС по учету ОППВ – порядка 47,3 млрд тенге (рост на 20,6%), ДПВ – 1,2 млрд тенге (рост на 34,1%).

Чистый инвестиционный доход, начисленный на индивидуальные и условные пенсионные счета вкладчиков ЕНПФ, с начала года на 01.06.2024 г. составил порядка 631,4 млрд тенге. Эта сумма почти на 138 млрд тенге (или на 28%) больше, чем в прошлом году за аналогичный период.

Выплаты и переводы

Исходящие потоки в виде выплат по всем видам взносов и переводов в страховые организации из ЕНПФ за 5 месяцев 2024 года превысили 367,3 млрд тенге, что выше объема выплат прошлогоднего аналогичного периода на 195,4 млрд тенге (или на 113,6%).

151,5 млрд тенге составляют единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на улучшение жилищных условий и лечение.

Выплаты в связи с достижением пенсионного возраста составили порядка 81,6 млрд тенге, что выше показателя прошлого года на 36%.

Также за период осуществлены выплаты по наследству – 23,7 млрд тенге, выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК – более 14,3 млрд тенге, выплаты лицам с инвалидностью – более 1,3 млрд тенге, выплаты на погребение – порядка 4,2 млрд тенге. В страховые организации переведена сумма более 90,7 млрд тенге.

Сумма средней ежемесячной выплаты из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста составила 33 921 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты – 945 752 тенге.

 Количество ИПС

Общее количество пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 июня 2024 года превысило 16,1 млн. единиц. При этом ИПС вкладчиков (получателей) в ЕНПФ на 1 июня 2024 г. составили более 12,3 млн единиц, из них: 11 млн – по ОПВ, 681,4 тыс. – по ОППВ, 416,7 тыс. – по ДПВ.

Количество условных пенсионных счетов в ЕНПФ, на которых учитываются сведения о поступивших ОПВР в соответствии с законодательством Республики Казахстан, составило порядка 3,8 млн единиц.

 Вся актуальная информация о статистических данных по пенсионным активам, в том числе в разрезе регионов республики, размещена на сайте enpf.kz в разделе «Показатели».

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, а также зачисление и учет добровольных пенсионных взносов, сформированных за счет невостребованной суммы гарантийного возмещения по гарантируемому депозиту, перечисленной организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в соответствии с Законом Республики Казахстан “Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан”, обеспечивает осуществление пенсионных выплат. Также Фонд осуществляет учет целевых активов и целевых требований, учет и зачисление целевых накоплений (ЦН) на целевые накопительные счета, выплат ЦН их получателю на банковские счета, учет возвратов ЦН в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан в рамках программы «Национальный фонд – детям». (Подробнее на www.enpf.kz).

ANNOUNCEMENT

Main UAPF indicators for pension assets as of June 1, 2024:

positive dynamics in all respects

 As of June 1, 2024, pension assets of Kazakhstanis in pension accounts in the UAPF exceeded KZT19.2 trln, having increased over 5 months by almost KZT1.4 trln (or 7.7%). The annual growth of pension savings amounted to more than KZT3.4 trln (or 21.5%).

In the total pension piggy bank, savings formed through compulsory pension contributions (CPC) exceed 96%. Their volume as of June 1, 2024 amounted to about KZT18.6 trln, having increased by 21% over the year. The amount of pension savings through compulsory occupational pension contributions (COPC) exceeded KZT601.7 bln (an increase over the year – 21.5%). About KZT6.2 bln has been accumulated in accounts for voluntary pension contributions (VPC), which increased by 45.6% compared to June 1, 2023.

From January 1, 2024, additional funds will be transferred to the pension accounts of contributors (beneficiaries) – employer compulsory pension contributions (ECPC). For 5 months of 2024, the amount of pension savings at the expense of ECPC amounted to more than KZT77.5 bln.

Incoming flows

The volume of pension savings increases due to incoming flows in the form of pension contributions and investment income. Pension contributions to contributors’ accounts for January-May 2024 exceeded KZT1 trln (an increase of 29.2% or more than KZT244 bln compared to last year).

Positive dynamics were demonstrated by all types of contributions: more than KZT 954.7 bln were received into individual pension saving accounts (IPSA) according to CPC since the beginning of the year as of June 01, 2024 (this is 19.8% more than in the same period last year), for COPC IPSA accounting – about KZT47.3 bln (an increase of 20.6%), VPC – 1.2 bln (an increase of 34.1%).

Net investment income accrued to individual and notional pension accounts of UAPF contributors since the beginning of the year as of June 01, 2024 amounted to about KZT631.4 bln. This amount is almost KZT138 bln (or 28%) more than last year for the same period.

Benefit payments and transfers

Исходящие потоки в виде выплат по всем видам взносов и переводов в страховые организации из ЕНПФ за 5 месяцев 2024 года превысили 367,3 млрд тенге, что выше объема выплат прошлогоднего аналогичного периода на 195,4 млрд тенге (или на 113,6%).

Outgoing flows in the form of benefit payments for all types of contributions and transfers to insurance organizations from the UAPF for 5 months of 2024 exceeded KZT367.3 bln, which is higher than the volume of payments in the same period last year by KZT195.4 bln (or 113.6%).

KZT151.5 bln are lump sum pension benefit payments (LSPBP) for improving housing conditions and medical treatment.

Pension benefit payments in connection with reaching retirement age amounted to about KZT81.6 bln, which is 36% higher than last year.

Also during the period, payments were made for inheritance – KZT23.7 bln, payments in connection with leaving for permanent residence outside the Republic of Kazakhstan – more than KZT14.3 bln, payments to persons with disabilities – more than KZT1.3 bln, burial payments – about KZT4.2 bln. An amount of more than KZT90.7 bln was transferred to insurance organizations.

The average monthly pension benefit payment from the UAPF in connection with reaching retirement age was 33,921 tenge, and the maximum monthly payment was 945,752 tenge.

IPSA number

The total number of pension accounts in the UAPF as of June 1, 2024 exceeded 16.1 million units. At the same time, the individual pension funds of contributors (beneficiaries) in the UAPF as of June 1, 2024 amounted to more than 12.3 million units, of which: 11 million – for CPC, 681.4 thousand – for COPC, 416.7 thousand – for VPC.

The number of notional pension accounts in the UAPF, which take into account information about received ECPC in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, amounted to about 3.8 million units.

 

All relevant information on statistical data on pension assets, including by region of the republic, is posted on the enpf.kz website in the “Indicators” section.

UAPF was founded on August 22, 2013 on the basis of GNPF APF JSC. The founder and shareholder of the UAPF is the Government of the Republic of Kazakhstan represented by the State Institution Committee of State Property and Privatization of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan. Trust management of UAPF pension assets is carried out by the National Bank of the Republic of Kazakhstan. In accordance with the pension legislation, the UAPF attracts compulsory pension contributions, employer’s compulsory pension contributions, compulsory occupational pension contributions, voluntary pension contributions, as well as carries out enrollment and accounting of voluntary pension contributions formed at the expense of the unclaimed amount of guaranteed compensation for the guaranteed deposit, transferred by the organization carrying out mandatory guarantee of deposits, in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan “On mandatory guarantee of deposits placed in second-tier banks of the Republic of Kazakhstan”, ensures the implementation of pension benefits. The Fund also carries out accounting of target assets and target requirements, accounting and crediting of target savings (TS) to target savings accounts, payments of TS to their recipients in bank accounts, accounting for returns of TS in the manner determined by the Government of the Republic of Kazakhstan within the framework of the National Fund for Children program (More details at www.enpf.kz).