700-ден астам жеке клиникалар ТМККК және МӘМС қызметтерін көрсетеді – ӘМСҚ

3177

Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры 2022 жылы 1389 медициналық ұйыммен медициналық қызмет көрсетуге шарт жасасты, оның жартысынан көбі – жеке меншік ұйымдар. Биыл халыққа медициналық қызметтерді қаржыландыруға 2 трлн теңге қарастырылған, мұның ішінде 838 млрд теңге МӘМС жүйесінде бағытталады.
Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорында атап өтілгендей, МӘМС жүйесі «пациент қай жерге қаралса, ақысы сонда аударылады» қағидаты бойынша жұмыс істейді.
Пациенттің қандай да бір тексерулерден өту кезінде Қордың медициналық қызмет жеткізушілері тізбесінен медициналық ұйымды таңдауға құқығы бар. Ол үшін учаскелік дәрігердің немесе өз емханасының тар бейінді маманының жолдамасы болуы қажет.
«Қажетті медициналық қызметті алу үшін Қормен осы қызметтерді көрсетуге шарт жасасқан клиникалардың кез келгенін таңдауға болады. Қордың медициналық қызмет жеткізушілері арасында жеке клиникалар үлесі басым екенін атап өткіміз келеді – 717 медициналық ұйым. Бұл Қордың барлық қызмет жеткізушілерінің 50% – дан астамы. Азаматтар мамандардың консультацияларын алуға, диагностикалық процедуралардан, оның ішінде жеке медициналық ұйымдарда ақысыз, медициналық сақтандыру шеңберінде учаскелік дәрігердің жолдамасы бойынша өтуге мүмкіндігі бар. Науқастардың алған қызметтері үшін төлемді Қор жүргізеді», – деп Қордың Басқарма Төрағасының орынбасары Ілияс Мұхамеджан атап өтті.
Сондай-ақ, Қорда тіркелген жері бойынша емханада қызмет көрсету мүмкіндігі болмаған жағдайда дәрігер осы қызметтерді көрсетуге бірлесіп орындау шарты жасалған басқа медициналық ұйымға жолдама беруі тиіс екенін түсіндірді. Немесе пациент осы қызметті көрсететін Қордың жеткізушілері ішінен медициналық ұйымды өзі таңдай алады. Онда учаскелік дәрігерден жолдама ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің ақпараттық жүйелерінде автоматты түрде бірлесіп орындау шартын қалыптастыру үшін негіз болып табылады.
Қазіргі уақытта 1 389 медициналық ұйым ТМККК және МӘМС бойынша медициналық қызметтер көрсетуге Қордың тікелей жеткізушілері болып табылады.
Ең көп тіркелген медициналық қызмет жеткізушілері амбулаториялық жағдайда консультациялық-диагностикалық көмек, медициналық оңалту, мамандандырылған стационарды алмастыратын көмек, алғашқы медициналық-санитариялық көмек көрсету бойынша екендігін атап өткен жөн.

Қор сайтында медициналық қызмет жеткізушілер тізімін қалай пайдалануға болады?

Қордың fms.kz сайтында «Пациент үшін» деген бөлімде «Емхананы таңдау» деген кіші бөлімде ТМККК және МӘМС медициналық көмек көрсетушілерінің тізбесі келесі сілтеме бойынша орналастырылған: https://fms.kz/kontaktnaya-informatsia/vybrat-kliniku/. Тізімдерде Сіз өзіңіздің тұратын облысыңызды немесе аймағыңызды, содан кейін медициналық көмек түрін таңдауыңыз керек. Сондай-ақ, мұнда ЭКҰ, медициналық оңалту қызметтеріне жеткізушілер тізбелері, қажетті уақытта жаңартылып отыратын бірлескен орындаушылардың тізбелері жарияланады.
Консультациялық-диагностикалық қызметтерге өнім берушілердің тізбесі-стоматология, рентгенография, ПТР-тестілеу, КТ және МРТ келесі сілтеме бойынша орналастырылған: https://fms.kz/zakupki/postavshchiki-kdu-uslug/.

Егер сізде медициналық көмектің сапасы мен уақтылы көрсету бойынша сұрақтар туындаса, сіз емхананың Пациенттерді қолдау және Ішкі аудит қызметіне немесе сізге ыңғайлы келесі байланыс арнасы бойынша Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына жүгіне аласыз: fms.kz ресми сайты, 1406 байланыс орталығы, Qoldau 24/7 мобильді қосымшасы және Telegram-дағы SaqtandyryBot.

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры»
КЕАҚ Алматы облысы бойынша филиалы.

 

Более 700 частных клиник оказывают услуги ГОБМП и ОСМС – ФСМС

Фонд социального медицинского страхования заключил договора на оказание медицинских услуг населению в 2022 году с 1389 медицинскими организациями, из которых больше половины – частные. В этом году на финансирование медицинских услуг населению предусмотрено 2 трлн тенге, в том числе 838 млрд тенге – в системе ОСМС.

Как отмечают в Фонде социального медицинского страхования, система ОСМС работает по принципу «деньги следуют за пациентом».
Пациент имеет право выбирать медицинскую организацию из перечня поставщиков услуг Фонда при прохождении тех или иных обследований. Для этого необходимо иметь направление от участкового врача либо узкого специалиста своей поликлиники.
«Для получения необходимой медицинской услуги можно выбрать любую из клиник, которая заключила договор с Фондом на оказание данных услуг. Хотим отметить, что среди поставщиков Фонда превалирует доля частных клиник – 717 медицинских организаций. Это более 50% от всех поставщиков Фонда. Граждане имеют возможность получать консультации специалистов, проходить диагностические процедуры, в том числе и в частных медицинских организациях не на платной основе, а по направлению участкового врача в рамках медицинского страхования. Оплату за полученные им услуги производит Фонд», – отметил заместитель Председателя Правления Фонда Илияс Мухамеджан.
Также в Фонде пояснили, что при отсутствии возможности оказать услугу в поликлинике по месту прикрепления, врач должен дать направление в другую медицинскую организацию, с которой заключен договор соисполнения на оказание данных услуг. Либо пациент может сам выбрать медицинскую организацию из числа поставщиков Фонда, оказывающих данную услугу. Тогда направление от участкового врача будет являться основанием для формирования договора соисполнения автоматически в информационных системах Министерства здравоохранения РК.
В настоящее время прямыми поставщиками Фонда на оказание медицинских услуг по ГОБМП и ОСМС являются 1 389 медицинских организаций.
Больше всего зарегистрировано поставщиков по оказанию консультативно-диагностической помощи в амбулаторных условиях, медицинской реабилитации, специализированной стационарозамещающей помощи, первичной медико-санитарной помощи.

Как пользоваться списками поставщиков на сайте Фонда?

На сайте Фонда fms.kz в разделе «Для пациента» в подразделе «Выбрать клинику» размещены перечень поставщиков медицинской помощи в ГОБМП и ОСМС по ссылке: https://fms.kz/kontaktnaya-informatsia/vybrat-kliniku/. В списках необходимо выбрать свою область или регион проживания, а затем вид медицинской помощи, которая необходима. Также здесь публикуются перечни поставщиков услуг ЭКО, медицинской реабилитации, перечни соисполнителей, которые периодически обновляются.
Перечни поставщиков консультативно-диагностических услуг – стоматологии, рентгенографии, ПЦР-тестирования, КТ и МРТ – размещены по ссылке: https://fms.kz/zakupki/postavshchiki-kdu-uslug/.

Если у вас возникают вопросы по оказанию качеству и своевременности оказаниям медицинской помощи, вы можете обратиться в Службу поддержки пациентов и внутреннего аудита поликлиники, либо обратиться в Фонд социального медицинского страхования по удобному для вас каналу связи: официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram

Филиал фонда по Алматинской области
НАО «Фонд социального медицинского страхования “.