Қайырлы таң, оқырман! Біз әдеттегідей аптаны #oqy&toqy айдарынан бастамақпыз. Бүгін ЖШС-ны тарату жолдарын айтатын боламыз.

880

🔑Еgov.kz арқылы:
📌Порталға кіріңіз, порталдың «Бизнеске», «Бизнесті тіркеу және дамыту», «Бизнесті тіркеу және жою» тармақтарына өтіп, «Заңды тұлға қызметінің тоқтатылуын мемлекеттік тіркеу, филиал мен өкілдікті есептік тіркеуден шығару» қызметіне онлайн тапсырыс беріңіз.
📌Портал талап екен деректерді толтырып, қажетті құжаттарды тіркеп, ЭЦҚ арқылы өтінішке қол қойыңыз.

Есіңізде болсын❗️
☝️Порталға жүктелетін құжаттардың скан көшірмелерін алдын ала дайындап алуды ұмытпаңыз.
☝️ Бұл қызметті жүзеге асыру үшін порталға ЖШС басшысының ЭЦҚ-сымен кіру керек.

🔑ХҚО арқылы жүзеге асыру үшін:
📌Ең алдымен ХҚО-ға кезекті онлайн брондаңыз. Бронды растау үшін ХҚО-ға 20 минутқа ерте келіңіз.
📌ХҚО операторы арқылы заңды тұлғаның таратылуын мемлекеттік тіркеуге өтініш беріңіз.

📍Қажетті құжаттар тізімі (портал үшін де, ХҚО үшін де)
📎меншік иесінің немесе құрылтайшылар жиналысының мөрімен бекітілген шешімі;
📎ЖШС таратылатындығы туралы жарияланған хабарлама бар газет көшірмесі;
📎ЖШС-ның мөрін жойған ұйымның анықтамасы;
📎Акцияларды шығарудың күшін жою туралы Ұлттық Банктің хабарламасы (акционерлік қоғамдар үшін);
📎Филиал және өкілдікті есептен шығарған жағдайда филиал туралы өтініш және ереже;
📎Қызмет құны төленгені жайлы түбіртек.

💰Қызмет құны:
✔️ Ірі бизнес субъектілері үшін – 18382 тг;
✔️Шағын және орта бизнес субъектілері үшін – тегін.

⏰Қызмет көрсету уақыты портал арқылы да, ХҚО арқылы да 5 жұмыс күнін құрайды.

Ескерту❗️
☝️Бұл қызметке өтініш қалдыру ЖШС-ны тарату этаптарының ең соңғысы болып табылады.
☝️ҚҚС бойынша тіркелмеген, белгілі бір қызмет түрлерін жүзеге асырмайтын, ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері үшін арнайы режимді қолданбайтын, бұрын қайта ұйымдастырылмаған, салықтық тексеру жоспарына енгізілмеген ЖШС-лар жеңілдетілген тарату жолын пайдалана алады. Олар құжаттарды ҚР Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер басқармасының бақылау үстелінен өткізумен шектеле алады.

Друзья, сегодня в рубрике #втеме мы расскажем как можно зарегистрировать ликвидацию юридического лица. Это можно сделать двумя способами:
🔑 Первый – через портал Еgov.kz:
📌Авторизуйтесь на портале и перейдите по вкладкам «Главная», «Бизнесу», «Регистрация и развитие бизнеса», «Регистрация и ликвидация бизнеса»;
📌Затем необходимо выбрать услугу «Государственная регистрация прекращения деятельности юридического лица, снятие с учетной регистрации филиала и представительства» и заказать услугу онлайн;
📌Далее заполните заявку, приложите сканированные копии документов и оплатите государственный сбор, подпишите заявление с помощью ЭЦП.

Не забудьте❗️
☝️Заранее отсканировать необходимые документы для прикрепления на портале.
☝️Для осуществления данной услуги на портал нужно войти с помощью ЭЦП первого руководителя.

🔑Второй способ подачи документов – через ЦОН:
📌Для начала забронируйте онлайн очередь в ЦОН и приходите за 20 минут до назначенного времени для подтверждения брони;
📌У оператора ЦОН подайте заявление на госрегистрацию ликвидации юридического лица;
📍Необходимые документы: (через ЦОН и через портал)
📎Решение собственника или собрания учредителей, скрепленное печатью;
📎Экземпляр газеты с опубликованным объявлением о ликвидации ТОО;
📎Справку от организации, которая произвела уничтожение печати ТОО;
📎Свидетельство или письмо от Национального Банка об отсутствии зарегистрированных выпусков акций или облигаций (для АО);
📎Заявление и положение о филиале (представительстве), в случае снятия с учета филиала и представительства;
📎 Квитанция об оплате регистрационного сбора.

💰Стоимость услуги:
✔️ Для субъектов крупного бизнеса – 18382 тг.
✔️ Для субъектов среднего и малого бизнеса – бесплатно.

⏰Время оказания услуги без учета дня подачи документов (через портал и через ЦОН) – 5 рабочих дней.

Внимание❗️
✔️Данная услуга является завершающим этапом при закрытии ТОО.
✔️Ускоренная процедура доступна компании, которая одновременно не состоит на учете по НДС, не ведет отдельные виды деятельности, не применяет спецрежим для сельхозпроизводителей, не была ранее реорганизована, не включена в план налоговых проверок. Такие ТОО могут обойтись без ликвидационной проверки, ограничившись только прохождением камерального контроля со стороны УГД МФ РК.