Жылжымайтын мүлік объектілерінің мекенжайын айқындау бойынша анықтаманы қалай алуға болады?

528
Жылжымайтын мүлік объектілерінің мекенжайын айқындау бойынша анықтаманы қалай алуға болады?

Егер үйіңіз тұрған көшенің атауы не нөмірі ауысқан болса, көп жағдайда жылжымайтын мүліктің мекенжайын айқындайтын анықтама сұратылып жатады. Оны egov.kz арқылы қалай алуға болады, Oqyp&Toqyp алыңыз!

Ол үшін порталға кіріп, авторизациядан өтіңіз Іздеу жолағынан немесе Жылжымайтын мүлік бөліміндегі Сатып алу, сату тарауынан «ҚР аумағындағы жылжымайтын мүлік объектілерінің мекенжайын айқындау бойынша анықтаманы алу» қызметін табыңыз Қызметке онлайн сұрау жасаңыз Әрі қарай жылжымайтын мүліктің ағымдағы мекенжайы бойынша мәліметтерді толтырыңыз Жылжымайтын мүлік түрін таңдаңыз Бұдан кейін сізге мекенжайды нақтылау не болмаса мұрағаттағы мекенжайын көрсете отырып, анықтаманы алу ұсынылады Сұратқан анықтама онлайн түрде 15 минут ішінде дайын болуы тиіс! Онлайн болу оңай

How do I get help determining the address of real estate objects?

If you change the name or number of the street where your house is located, in most cases, a certificate is requested that determines the address of the real estate. You can get it through egov.kz online, what we will tell you today in the category # Vteme

First log in to the egov portal.kz

In the search engine or in the “Buy, sell, rent” subsection of the “real Estate” section, find the service ” issuing a certificate for determining the address of real estate objects in the territory of the Republic of Kazakhstan»; Order the service online; Fill in the data for the current address of the property; Select the type of real estate; After that, you are asked to specify the address, or get a certificate indicating the address in the archive.

The requested help must be ready online within 15 minutes!

Online means easy

Как получить справку по определению адреса объектов недвижимости?

В случае смены наименования, либо номера улицы, где находится ваш дом, в большинстве случаев запрашивается справка, определяющая адрес недвижимого имущества. Ее можно получить через egov.kz онлайн, о чем сегодня мы расскажем вам в рубрике #Втеме

Для начала авторизуйтесь на портале egov.kz

В поисковике или в подразделе “Покупка, продажа, аренда” раздела “Недвижимости” найдите услугу «Выдача справки по определению адреса объектов недвижимости на территории РК»; Закажите услугу онлайн;

Заполните данные по текущему адресу недвижимости; Выберите тип недвижимости; После этого предлагается уточнить адрес, либо получить справку с указанием адреса в архиве.

Запрашиваемая справка должна быть готова онлайн в течение 15 минут!

Онлайн – это значит легко