ММС-ҒА ЖАРНА ТӨЛЕУДЕН КІМ БОСАТЫЛДЫ?

384

Бұл сұраққа “әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры” КЕАҚ Алматы облысы бойынша филиалының директоры Нұрлан Отарғалиев түсініктеме берді.Егер Сіз келесі жеңілдік санаттарының біріне кірсеңіз, мемлекет Сіз үшін МӘМС жарналарын төлейді.
– Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 16 қарашадағы № 405-V ҚРЗ 26-бапқа сәйкес. “Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы” азаматтардың келесі санаттарына МӘМС жарналарын төлеуден босатылды:
– балалар
– жұмыс істемейтін жүкті әйелдер
– баланы (балаларды) үш жасқа толғанға дейін тәрбиелеп отырған жұмыс істемейтін адам (баланың заңды өкілдерінің бірі)
– жүктілікке және босануға, жаңа туған баланы (балаларды) асырап алуға байланысты, бала (балалар) үш жасқа толғанға дейін оның (олардың) күтіміне байланысты демалыста жүрген адамдар
– «Алтын алқа», «Күміс алқа» алқаларымен наградталған немесе бұрын «Батыр Ана» атағын алған, сондай-ақ I және II дәрежелі «Ана даңқы» ордендерімен наградталған көп балалы аналар
– мүгедек баланы күтіп-бағуды жүзеге асыратын жұмыс істемейтін адамдар
– бала кезінен мүгедектерге күтім жасаушылар
– мүгедектер
– зейнеткерлер мен ҰОС ардагерлері
– орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білім беру, сондай-ақ жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында күндізгі оқу нысанында білім алатын адамдар
– жұмыссыз ретінде тіркелген тұлғалар
– жұмыс істемейтін мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті алушылар
– жұмыс істемейтін оралмандар
– қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесі мекемелерінде (қауіпсіздігі барынша төмен мекемелерді қоспағанда)сот үкімі бойынша жазасын өтеп жүрген адамдар
– тергеу изоляторларындағы адамдар, – филиал директоры Нұрлан Отарғалиев атап өтті.
ММС туралы Заңға сәйкес олар үшін жарна төлеуден босатылғандар Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында белгіленген тәртіппен ай сайын ағымдағы айдың алғашқы бес жұмыс күні ішінде мемлекет төлейтінін еске саламыз.

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры»
КЕАҚ Алматы облысы бойынша филиалы

КТО ОСВОБОЖДЕН ОТ УПЛАТЫ ВЗНОСОВ НА ОСМС?

На этот вопрос дал нам разъяснение директор филиала по Алматинской области НАО «Фонд социального медицинского страхования» Нурлан Отаргалиев.
– «Согласно статьи 26. Закона «Об обязательном социальном медицинском страховании» Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 405-V ЗРК освобождены от уплаты взносов на ОСМС следующие категории граждан:
– дети
– неработающие беременные женщины
– неработающее лицо (один из законных представителей ребенка), воспитывающее ребенка (детей) до достижения им (ими) возраста трех лет
– лица, находящиеся в отпусках в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), по уходу за ребенком (детьми) до достижения им (ими) возраста трех лет
– многодетные матери, награжденные подвесками “Алтын алқа”, “Күміс алқа” или получившие ранее звание “Мать-героиня”, а также награжденные орденами “Материнская слава” I и II степени
– неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом
– лица, ухаживающие за инвалидами с детства
– инвалиды
– пенсионеры и ветераны ВОВ
– лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования
– лица, зарегистрированные в качестве безработных
– неработающие получатели государственной адресной социальной помощи
– неработающие оралманы
– лица, отбывающие наказание по приговору суда в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы (за исключением учреждений минимальной безопасности)
– лица, содержащиеся в следственных изоляторах, – процитировал директор филиала Нурлан Отаргалиев.
Напоминаем, те кто согласно Закона Об ОСМС освобождены от уплаты взносов за них платит государство, ежемесячно в течение первых пяти рабочих дней текущего месяца в порядке, определяемом бюджетным законодательством Республики Казахстан.

Филиал фонда по Алматинской области
НАО «Фонд социального медицинского страхования “