Сәлем достар! Бүгінгі #oqy&toqy айдарында жауапкершілігі шектеулі серіктестікті мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктердің (өкілдіктерді) есептік тіркеуі (қайта тіркеу) туралы айтып бермекпіз.

661

🔑Еgov.kz арқылы:
📌Порталдың “Бизнесті тіркеу және оны дамыту” бөлімшесінен қажетті қызметті тауып, онлайн сұратыңыз;
📌Бірінші қадамда ұйым жайлы деректерді толтырып, компанияңыздың толық және қысқа атауын қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жазыңыз;
📌Ұйымның құқықтық формалары мен құрылтайшылары жайлы ақпараттарды да толық толтырыңыз;
📌Заңды мекенжайын, байланыстарын және экономикалық қызметтің негізгі түрінің кодын, жұмыспен қамтылған адамдардың санын көрсетіңіз.
📌Егер банк шотын онлайн ашқыңыз келсе, оны үшінші қадамда банк талап еткен құжаттарды тіркей отырып рәсімдеңсіз.
📌Келесі қадамда сақтандыру шартын онлайн жасауға болады.
📌Өтінішке ЭЦҚ арқылы қол қойыңыз.
☝️Егер банк шоты мен сақтандыру шартын өз бетіңізше жасауды жоспарласаңыз, 1-қадамнан соң, бет соңындағы тиісті тармақты белгілемеңіз.
❗️Егер компания басшысы басқа адам болса, оның ЖСН нөмірі порталда көрсетілген соң, ол 1 сағат ішінде әрекетті растауы қажет.

⏰Қызмет уақыты – 1 сағ. (Қайта тіркеу- 1 жұмыс күні). Нәтижесін жеке кабинетіңізден аласыз.

🔑Тіркеуді ХҚО арқылы жүзеге асыру үшін Сізге келесі құжаттар тізімі қажет:
📎 жеке куәлік;
📎 заңды тұлғаны тіркеу туралы өтініш;

💰Қызмет құны
✔️ Ірі бизнес субъектілері үшін – 18382 тг;
✔️Шағын және орта бизнес субъектілері үшін тіркеу – тегін.

📌ЖШС-нің атауы, құрылтайшылар құрамы өзгерген жағдайда және жарғылық капитал сомасы төмендеген жағдайда ХҚО арқылы құжаттарды қайта тіркеу қажет. Ол үшін келесі құжаттар тапсырылады:
📎 өтініш (ХҚО-да беріледі)
📎 өзгеріс бойынша қаулы
📎мерзімі 1 айдан аспаған БАҚ баспа басылымында жарғылық капиталдың өзгеруі туралы жарияланым (жарғылық капитал сомасы төмендеген жағдайда)
📎 келісімшарт түпнұсқасы (құрылтайшылар өзгерген жағдайда)

💰Қызмет құны
✔️Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – 5656 тг;
✔️Орта және ірі кәсіпкерлік субъектілеріне – 18382 тг.

⏰Қызмет нәтижесі 1 жұмыс күні ішінде дайын болады.

 

Сегодня в рубрике #втеме мы расскажем о двух способах регистрации ТОО, а так же о перерегистрации его филиалов и представительств.

🔑Итак, первый способ через портал Еgov.kz:
📌 В разделе «Регистрация и развитие бизнеса» найдите соответствующую услугу. Перейдите в нее и закажите онлайн;
📌 Укажите данные об организации и заполните поля с полным и кратким названием компании на казахском, русском и английском языках.
📌 Выберите организационно-правовую форму и заполните данные об учредителях организации;
📌 Укажите юридический адрес, контакты и код основного вида экономической деятельности и численность занятых человек;
📌 Если хотите открыть счет онлайн, то необходимо пройти через третий шаг, приложив требуемые порталом документы;
📌 Следующий шаг посвящен заполнению заявки на заключение договора страхования;
📌 В конце всей процедуры подпишите заявление с помощью ЭЦП.

❗️ Внимание:
✔️ Если Вы планируете открыть счет в банке и заключить договор страхования самостоятельно, то не ставьте галочку в конце страницы 1 шага.
✔️ Если учредитель организации третье лицо, то при указании ИИН в его личный кабинет поступит заявка, где необходимо дать согласие в течение 1 часа.

⏰ Время оказания услуги – 1 час (для перерегистрации – 1 рабочий день).

🔑 Второй способ – оформление через ЦОН:
📍 Необходимые документы:
📎 Удостоверение личности;
📎 Заявление для регистрации юридических лиц;

💰 Стоимость услуги:
✔️ Для субъектов крупного бизнеса – 18382 тг.
✔️ Для субъектов среднего и малого бизнеса – бесплатно;

📍В случае изменения наименования ТОО, состава учредителей и при уменьшении суммы уставного капитала необходимо перерегистрировать документы через ЦОН. Для этого понадобятся следующие документы:
📎 Заявление (выдается оператором ЦОН);
📎 Устав;
📎 Опубликованное объявление в печатном издании об изменении уставного капитала сроком издания не более 1 месяца. (в случае понижения суммы уставного капитала);
📎 Оригинал договора (в случае изменения учредителей);
💰 Стоимость услуги:
✔️ Для субъектов малого бизнеса – 5656 тг;
✔️ Для субъектов среднего и крупного предпринимательства – 18382 тг.
⏰ Время оказания услуги без учета дня подачи документов – 1 рабочий день.

Будьте с нами #втеме и получайте услуги онлайн 😉