Алматы облысы бойынша 483 375,8 мың теңге негізгі берешек сомасы өтелген

396

Өңірдегі қарызы бар азаматтар салықтық рақымшылықты пайдалана алмаған. Бұл туралы «Jetisy Media» алаңында өткен баспасөз-мәслихатында белгілі болды.

2019 жылғы 31 желтоқсанда жеке тұлғалар үшін олар негізгі қарыз сомасын төлеген жағдайда өсімпұлды есептен шығару бойынша салықтық рақымшылық жасау аяқталды.

Осыған байланысты Мемлекет басшысы Қазақстан Республикасы Үкіметінің белгіленген тәртіппен салықтық рақымшылық жасау жөніндегі іс-шараларды қабылдауы туралы тапсырма берді.

Осыған орай, барлық Аумақтық мемлекеттік кірістер басқармаларында салықтық рақымшылыққа жататын жеке тұлғалардың тізімін ақпараттық жүйелерден алып есептен шығару бойынша комисиялар құру жөнінде дайындық жұмыстары жүргізілуде.

Комиссия шарттарға сәйкес салық төлеушілерді іріктеу үшін жеке шоттарды түгендеу бойынша жұмыстар жүргізеді. Түгендеу жұмыстары 2021 жылдың 5 қаңтарына дейін жүргізілген.

«2020 жылғы 1 қаңтарға дейін салық кезеңіндегі мүлік салығы, жер салығы және көлік құралдары салығы бойынша туындаған бересі сомасын толық көлемде төлеген, салық төлеушілер, 2019 жылға мүлік салығы мен жер салығын төлеу бойынша міндеттемелерді қоспағанда, осындай салық төлеушілерді анықтаған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей өсімпұл сомасын есептен шығару туралы шешім шығарады»,- дейді Жеке тұлғаларды әкімшілендіру және жалпыға бірдей декларациялау бөлімінің басшысы Асхат Әбілмажінов.

Салықтық рақымшылық – жеке тұлғаларға, сондай-ақ кәсіпкерлік қызметті жеке нотариустар, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиаторлар қызметін жүзеге асырумен байланысты емес, салықтық міндеттемелері бойынша жеке практикамен айналысатын тұлғаға, жеке кәсіпкер ретінде тіркеу есебінде тұрған жеке тұлғаларға қатысты.

Былтырғы алғашқы болжам бойынша Алматы облысы бойынша негізгі берешек сомасы – 1 462 210,5 мың теңге төленгенде, 88 919 жеке тұлға 506 754,8 мың теңге өсімпұл сомасы салықтық рақымшылыққа жататын. Алайда ол мүмкіндікті тек 49 379 салық төлеуші қолданды. Демек былтыр 49 379 салық төлеуші 483 375,8 мың теңге негізгі берешекті төлеп, 196 202 676 теңге өсімпұл сомасын есептен шығарды.

2020 жылдың 21-шы тамызына салықтық рақымшылықты 268 394 салық толеуші пайдалана алады, негізгі берешек соммасы 4 280 841,0 мың теңге төленсе өсімпұл сомасы 511 463,6 мың теңге кешірілуі мүмкін деп күтілуде.

268 394 налогоплательщика попадут под амнистию в Алматинской области

Департамент государственных доходов по Алматинской области сообщил про правила проведения налоговой амнистии для физических лиц.

В текущем году по предварительным данным 268 394 налогоплательщика попадут под амнистию. Общая сумма задолженности составляет 4 792 304,7 тысяч тенге. Об этом стало известно в ходе брифинга «Jetisy Media».

«Всем известно, что Главой государства дал поручение о принятии Правительством в установленном порядке мероприятий по проведению налоговой амнистии. В этой связи, в рамках Закона, разработаны правила проведения налоговой амнистии по списанию пени физических лиц при уплате ими основной суммы долга», – резюмировал руководитель отдела администрирования и всеобщего декларирования физических лиц Департамента государственных доходов по Алматинской области Асхат Абилмажинов.

Спикер отметил, что во всех 20 Управлениях государственных доходов по области, начата подготовительная работа по созданию комиссии по списанию и выгрузке из информационных систем списка физических лиц, подлежащих налоговой амнистии.

Стоит подчеркнуть, до 2021 года Комиссии будут проводить работу по инвентаризации лицевых счетов для отбора налогоплательщиков, которые соответствуют условиям амнистии.

Также при этом сумма пени списывается по тому виду налога, по которому уплачена недоимка.

Дополнительно сообщаем, что оплату налогов можно проводить через «Киви кошелек» и «Налоговый кошелек» в мобильном приложении Комитета госдоходов Минфина «eSalyq».