Құрметті талапкерлер!

345

ҚР Үкіметінің қаулысы бойынша халықаралық туризм және қонақжайлылық университеті құрылды.Осы оқу жылында біздің университетке «Мейрамхана және қонақ үй бизнесі» және «Туризм» мамандықтары бойынша 700 грант берілді.УНИВЕРСИТЕТТІҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ:* Халықаралық деңгейдегі Университет;* жоғары білікті оқытушылар;* халықаралық үлгідегі диплом;* қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде оқыту;* тілдік оқыту орталығы;* практикаға бағытталған оқыту, әлемнің шетелдік тағылымдамасы;* қызықты студенттік өмір (дебаттар, халықаралық студенттік конференциялар, спорттық секциялар));* 30 мың теңге мөлшеріндегі СтипендияҰБТ-ға түсу үшін бейіндік пәндер: “География” және “Шет тілі”болуы тиіс.ҰБТ тапсыру кезінде әр пән бойынша орташа қорытынды баға 5 балдан төмен болмауы тиіс, ал жалпы балл 50 балдан төмен болмауы тиіс.Грантқа құжаттарды 20 шілдеден 19 тамызға дейін тапсыруға болады.Он-лайн режимінде құжаттарды тапсыру үшін қажетті құжаттарды поштаға жіберу қажет: Mutg_priem2020@mail.ruҚажетті құжаттар:1. Ректор атына өтініш;2. Орта, орта-арнайы білімді растайтын құжат (түпнұсқа);3. Жеке басын куәландыратын құжат (көшірме);4. Фото 3*4 – 6 дана;5. Бал. Анықтама 086-У;6. ҰБТ сертификаты;7. Скоросшиватель және конвертАнықтама телефондары:+7 (707) 317-43-56, +7 (778) 495-15-33, +7 (777) 192-66-91.Біздің мекен – жайымыз: 161200, Түркістан қаласы, Байбурт көшесі, 5 (Амфитеатр), Қабылдау комиссиясы.

Уважаемые абитуриенты!

По постановлению Правительства РК был создан Международный университет туризма и гостеприимства.

В этом учебном году, нашему университету было предоставлено 700 грантов по  специальностям Ресторанный и гостиничный бизнес и Туризм.

ПРЕИМУЩЕСТВА УНИВЕРСИТЕТА:

* Университет международного уровня;

* высококвалифицированные преподаватели;

* диплом международного образца;

* обучение на казахском, русском и английском языках;

* центр языкового обучения;

* практикоориентированное обучение, зарубежная стажировка мира;

* интересная студенческая жизнь (дебаты, международные студенческие конференции, спортивные секции);

* Стипендия в размере 30 тысяч тенге

Для поступления, профильными предметами на ЕНТ должны быть: «География» и «Иностранный язык». 

В среднем по каждому предмету при сдаче ЕНТ итоговая оценка не должна быть ниже 5 баллов, а общий балл должен быть не ниже 50.

Документы на грант можно сдать с 20 июля по 19 августа.

Для сдачи документов в режиме он-лайн, необходимо отправить требуемые документы на почту: Mutg_priem2020@mail.ru

Необходимые документы:

  1. Заявление на имя ректора;
  2. Документ (оригинал) подтверждающий среднее, средне-специальное образование;
  3. Документ удостоверяющий личность (копия);
  4. Фото 3*4 – 6 штук;
  5. Мед. Справка 086-У;
  6. Сертификат ЕНТ;
  7. Скоросшиватель и конверт

Телефоны для справок:

+7 (707) 317-43-56, +7 (778) 495-15-33, +7 (777) 192-66-91.

Наш адрес: 161200, г. Туркестан, ул. Байбурт, 5 (Амфитеатр), приёмная комиссия