Редакция мекен-жайы: 041400 Алматы облысы, Кеген ауданы, Кеген ауылы, Д.Қонаев көшесі, 137 үй.

E-mail: qarqara.gazeti2018@mail.ru

Тел.: Директор – бас редактор – 8(727)-772-13-83, редактордың орынбасары, жауапты хатшы – 8(727)-772-14-57, бухгалтер – 8(727)-777-90-09.