Алматы облысындағы білім сапасы – 65,6 %

420

Бүгін Алматы облысы білім басқармасының алқа мәжілісі өтті. Жиынға облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжұманов арнайы қатысты. Маңызды жиналыста өңірдегі білім беру ұйымдарындағы білім сапасы мен оқу-тәрбие үрдісі, балалардың құқықтары мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету, аудандық, қалалық білім бөлімдері мен облыстық білім беру мекемелерінің рейтінгісі туралы мәселелер талқыланды.

Алқалы жиында сөз алған Батыржан Құлаймергенұлы қазіргі таңда мұғалімдердің алдына қойылған маңызды міндет-оқушыларды сапалы білім мен тәрбиемен қамтамасыз ету екендігін айтты.

Өткен оқу жылында білім сапасы – 65,6% құрады деп айтқан облыс әкімінің орынбасары, биылғы оқу жылында бұл көрсеткішті арттыру қажеттігін, аталған мәселе бойынша барлық жағдай жасалғандығын алға тартты.

Жиында білім басқармасының басшылығына бірқатар тапсырмалар берді. Ең әуелі Батыржан Байжұманов балабақшалар қызметінің сапасын арттырып, мемктепке дейінгі мекемелердегі балалар кезегін мемлекеттік-жекеменшік әріптестік арқылы қысқартуды, сондай-ақ, тәрбиешілердің біліктілігін арттыруды тапсырды.
Биылдыққа алға қойылған міндеттердің бірі ретінде педагогтарды тарту, директорлардың кадрлық резервін қалыптастыру бойынша нақты шаралар қабылдауды тапсырды. Оның айтуынша, бүгінде пән мұғалімдерінің қажеттілігі 891-ді құрайды екен.
Айта кетейік, педагогтардың ең көп тапшылығы Іле ,Талғар, Қарасай, Алакөл, Ақсу, Еңбекшіқазақ, Райымбек, Жамбыл, Кербұлақ, Көксу, Қаратал, Сарқан аудандарымен Талдықорған, Қапшағай және Текелі қалаларында байқалады.

«Білім басқармасы, қалалар мен аудандардың әкімдері оқушылар санының өсуіне және халықтың өсуін ескере отырып, мектеп құрылысын уақтылы жоспарлауға мониторинг жүргізуі, сондай-ақ жеке мектептер құрылысына инвесторлар тарту жөніндегі жұмысты жандандыруы қажет»,-деп атап өтті Батыржан Құлаймергенұлы.

2022 жылы өңірдегі 38 білім беру нысанының құрылысы жоспарланған. Бұл мақсатқа қазынадан – 21,599 млрд.теңге бөлінді. Сонымен қатар, облыстағы 136 мектепті қайта жаңарту көзделіп отыр.
Батыржан Байжұманов білім беру мекемелеріне күрделі және ағымдағы жөндеу жүргізіп, кітапханалар мен білім ұяларының материалдық-техникалық базасын жаңарту, нығайту, жаңа модификациядағы пәндік кабинеттерді сатып алуға бөлінген қаражатты жүйелі пайдалану керек екендігін басып айтты.

Қазіргі кезде облыс колледждерінде техникалық, өңдеу және құрылыс мамандықтары бойынша 9260 студент (27,5%), ақпараттық-коммуникациялық технологиялар бойынша – 2755 бала (8,2%) білім алуда. Осыны ескерген Батыржан Байжұманов Алматы облысында Президенттің тапсырмасына сәйкес, кәсіби инженерлік және техникалық кадрларды даярлауға басым назар аударылатынын тілге тиек етті.

Алқалы отырыста сөз алған облыстық білім басқармасы басшысының міндетін атқарушы Жаңыл Сүлейменова ауыл мектептерінің білім сапасы жоғарғы көрсеткішті көрсетіп отырғандығын жеткізді.

2021-2022 оқу жылының ІІ тоқсан қорытындысы қала мектептерінде – 62%, ауыл мектептеріндегі білім сапасы – 63,4% жеткенін көрсетіп отыр.

«Егер, өткен оқу жылының қорытындысы бойынша қала оқушыларының білім сапасы жоғары болса, осы оқу жылының бірінші жартыжылдығында ауыл оқушыларының білім сапасы өсті»,-деді Жаңыл Магданқызы.

Өңірдің бас ұстазы сөз соңында, қорытынды аттестаттауды өткізу талаптарын нақты орындауды, «Алтын белгі» белгісінің үміткерлерінің құжаттары мен жұмысына жауапкершілікпен қарауды тапсырды.

Около 10 000 студентов обучаются техническим профессиям в Алматинской области

Сегодня состоялось заседание коллегии управления образования Алматинской области, в качестве спикера участвовал заместитель акима области Батыржан Байжуманов. На заседании обсуждались вопросы качества образования и образовательного процесса в образовательных учреждениях области, обеспечения прав и безопасности детей, рейтинг районных, городских отделов образования и областных образовательных учреждений.

Выступая на собрании, Батыржан Кулаймергенович отметил, что важнейшей задачей педагогов сегодня является обеспечение учащихся качественным образованием и воспитанием.

Заместитель акима области сообщил, что качество образования в прошлом году составило 65,6%.

А также, на совещании был дан ряд поручений руководству Департамента образования. В первую очередь Батыржан Байжуманов поручил повысить качество услуг детских садов, сократить количество детей в дошкольных учреждениях за счет государственно-частного партнерства, а также повысить квалификацию воспитателей.

Также было поручено принять конкретные меры по привлечению педагогов и формированию резерва директоров, по его словам, сегодня потребность в учителях составляет 891 человек.

Стоит отметить, что наибольшая нехватка учителей наблюдается в Илийском, Талгарском, Карасайском, Алакольском, Аксуском, Енбекшиказахском, Раимбекском, Жамбылском, Кербулакском, Коксуйском, Каратальском, Сарканском районах, Талдыкорганском, Капчагайском и Текелийском районах.

«Управлению образования, акимам городов и районов следить за своевременным планированием строительства школ с учетом роста количества учащихся и прироста населения, а также активизировать работу по привлечению инвесторов для строительства частных школ», – сказал Батыржан Кулаймергенович.

В 2022 году в области планируется построить 38 объектов образования. На эти цели из казны выделено 21,599 млрд тенге. Кроме того, в области планируется реконструировать 136 школ.
Батыржан Байжуманов подчеркнул необходимость капитального и косметического ремонта учреждений образования, модернизации и укрепления материально-технической базы библиотек и учреждений образования, планомерного использования средств, выделяемых на приобретение новых аудиторий.

В настоящее время по техническим, перерабатывающим и строительным специальностям обучаются 9260 учащихся (27,5%), по информационно-коммуникационным технологиям в колледжах области обучаются 2755 детей (8,2%). С учетом этого Батыржан Байжуманов отметил, что в соответствии с поручением Президента Алматинская область будет уделять особое внимание подготовке профессиональных инженерно-технических кадров.

Выступившая на совещании исполняющая обязанности начальника областного управления образования Жаныл Сулейменова сказала, что качество образования в сельских школах высокое.

По итогам II четверти 2021-2022 учебного года качество образования в городских школах достигло 62%, а в сельских – 63,4%.

«Если в прошлом году качество образования городских школьников было высоким, то в первом полугодии этого учебного года качество образования сельских учащихся повысилось», – сказала Жаныл Магдановна.

В заключение завуч области поручил строго соблюдать требования к итоговой аттестации, ответственно отнестись к документам и работе кандидатов на «Алтын белгі».