2021 жылдың ақпан айында медициналық сақтандыру қорына түскен жарналар 1, 956 млрд. теңгені құрады

967

2021 жылдың ақпан айында Алматы облысы бойынша міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру үшін жұмыс берушілер мен жеке кәсіпкерлердің аударымдары мен жарналарының жалпы сомасы 1,956 млрд. теңгені құрады.Республика бойынша қаңтар айында түскен жарналар сомасы (2021 жылғы 01-28 ақпан аралығында) 32,764 млрд.теңгені құрады.”Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры” КЕАҚ Алматы облысы бойынша филиалының директоры Нұрлан Отарғалиев атап өткендей, қаңтар айында Алматы облысы бойынша 0,909 млрд. теңге жұмыс берушілердің аударымдары және 1,047 млрд. теңге азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша жұмыс істейтін жеке кәсіпкерлер мен тұлғалардың жарнасы болып саналады.  МӘМС-ке келіп түскен барлық қаражат, сенімгерлік басқару шарты бойынша Ұлттық банкте сақталады және кейіннен МӘМС шеңберінде көрсетілетін қызметтерді төлеуге жіберіледі.

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры»
КЕАҚ Алматы облысы бойынша филиалы

Общая сумма отчислений и взносов работодателей, индивидуальных предпринимателей за обязательное социальное медицинское страхование по Алматинской области, поступившая за февраль 2021 года составила 1,956 млрд. тенге.
Сумма поступлений за месяц по республике (с 01 по 28 февраля 2021 года) составила 32,764 млрд. тенге.
Как отмечает директор филиала НАО «ФСМС» по Алматинской области Нурлан Отаргалиев, в феврале месяце по Алматинской области 0,909 млрд. тенге приходятся на отчисления работодателей и 1,047 млрд. тенге на взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера.
Все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления, и в последующем будут направлены на оплату услуг, оказываемых в рамках ОСМС.

Филиал по Алматинской области
НАО «Фонд обязательного социального медицинского страхования»