МӘМС мәртебесін алу үшін ШОБ қарамағындағы қызметкерлердің тізімін жаңартып отыруы тиіс

216

Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры 2020 жылдың 1 қазанына дейін МӘМС жарна мен аударым төлеуден босатылған шағын және орта бизнес субъектілеріне қызметкерлер сақтандырылған мәртебесін сақтап қалу үшін әр айдың 25-не дейін жұмысшылар туралы мәліметті жаңарту қажеттігін еске салады.

Жұмыс берушілердің өз қызметкерлері үшін жауапкершілікті сезінуі маңызды. Сондықтан кәсіпорындардағы қызметкерлер сақтандырылып, МӘМС жүйесінде барлық қажетті медициналық көмек алуы үшін тізімдерді үнемі жаңартып отыруды сұраймыз. Біз кәсіпкерлермен, оның ішінде «Атамекен» ҰКП, Мемлекеттік кіріс комитеті және олардың аймақтардағы ұйымдарында түсіндіру жұмыстарын жүргізудеміз.

2020 жылғы 20 тамыздағы жағдай бойынша жарналар мен аударымдарды төлеуден босатылған кәсіпорындардағы жұмыскерлерінің тағы 61% бойынша ақпарат өзектендірілмеген күйінде қалып отыр. Егер деректерді жұмыс беруші енгізбесе, қыркүйекте ШОБ қызметкерлерінің бір бөлігі жүйеде сақтандырылмаған болуы мүмкін деген қауіп бар. Алматы облысы бойынша қызметкерлер мәртебесін өзектендірмеген шағын және орта бизнес көлемі 30% аясында.

Естеріңізге сала кетейік, алгоритмге сәйкес жұмыс беруші әр айдың 25-не дейін мына сілтемеге https://msb.fms.kz/login өтіп, БСН бойынша тізімнен өз ұйымын тауып, заңды тұлғаның немесе ЖК ЭЦҚ көмегімен Қордың ақпараттық жүйесіне тіркеліп, пайдаланушы келісіміне қол қою ерек. Бұдан әрі МӘМС төлеуден босатылған қызметкерлердің ЖСН қосу (Excel-де бір файлмен немесе әр қызметкерге жолма-жол). Кейіннен деректерді қайта енгізудің қажеті жоқ, оларды жаңарту керек болады. Ақпарат ай сайын мемлекеттік кірістер комитетіне беріледі.

Егер кәсіпорын қызметкері өзінің сақтандырылмағанын байқаса, онда ол деректерді qoldau 24/7 мобильді қосымшасы арқылы дербес жібере алады. Электрондық мекен-жайын, тегін, ЖСН, телефон нөмірін көрсете отырып, ШОБ субъектісінің атауын, жұмыс берушінің БСН / ЖСН көрсете отырып, өтінішті ресімдеу және еңбек шартын немесе тағайындау туралы бұйрықты бекіту қажет. Сәйкестікті растау кезінде қызметкерге бір айға уақытша мәртебе беріледі. Алайда, қызметкер жұмыс берушіге ол туралы ақпаратты ақпараттық жүйеге енгізу қажеттілігі туралы еске салуы керек.

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ Алматы облысы бойынша филиалы.

Работодателям МСБ нужно актуализировать списки сотрудников для получения статуса в ОСМС

В Фонде социального медицинского страхования напомнили субъектам малого и среднего бизнеса, освобожденным от уплаты взносов и отчислений на ОСМС до 1 октября 2020 года, о важности подачи сведений о сотрудниках для присвоения им статуса застрахованных ежемесячно до 25 числа.

Работодателям важно понимать ответственность за своих сотрудников. Поэтому настоятельно просим в регулярно обновлять списки, чтобы работники этих предприятий, были застрахованы и могли получать всю необходимую медицинскую помощь в системе ОСМС. Проводится разъяснительная работа с предпринимателями, в том числе на площадках НПП «Атамекен», Комитета государственных доходов и их территориальных организаций.

По состоянию на 20 августа 2020 года остается неактуализированной информация еще по 61% работникам предприятий, освобожденных от уплаты взносов и отчислений. Если данные не будут внесены работодателем, есть риск, что в сентябре часть сотрудников МСБ может оказаться незастрахованной в системе. По Алматинской области количество неактуализировавших статус МСБ около 30 %.

Напоминаем, что согласно алгоритму работодателям ежемесячно до 25 числа нужно, пройдя по ссылке https://msb.fms.kz/login, найти в списке по БИН свою организацию и с помощью ЭЦП юридического лица или ИП зарегистрироваться и войти в информационную систему Фонда, подписать пользовательское соглашение. Далее добавить ИИН сотрудников, освобожденных от уплаты ОСМС (одним файлом в Excel, или построчно на каждого работника). Ежемесячно вводить данные повторно не придется, нужно будет только актуализировать их. Информация ежемесячно передается в Комитет государственных доходов.

Если же работник такого предприятия обнаружит, что не застрахован, то он может самостоятельно отправить данные посредством мобильного приложения Qoldau 24/7. Зарегистрировавшись с указанием электронного адреса, фамилии, ИИН, номера телефона, нужно оформить обращение, обозначив наименование субъекта МСБ, БИН\ИИН работодателя и прикрепить трудовой договор или приказ о назначении. При подтверждении соответствия работнику будет присвоен временный статус на один месяц. Однако работнику также нужно напомнить работодателю о необходимости внести сведения по нему в информсистему.

Филиал по Алматинской области НАО «Фонд социального медицинского страхования».