«ҚАРҚАРА» газетінің құрылтайшысы, меншік иесі – «Қарқара газеті» ЖШС.

Қазақстан Республикасы ақпарат және коммуникация министрлігі байланыс, ақпараттандыру және бұқаралық ақпарат саласындағы мемлекеттік бақылау комитетінде 2018 жылғы 20 маусымда тіркеліп, № 17178- Г куәлігі берілген.

Газет айына төрт рет шығады. Бағасы келісімді. Осы шығарылымның таралымы — 2872 дана. Газет «Алматы-Болашақ» АҚ-ның баспаханасында басылды. Мекенжайы: Алматы қаласы,С.Мұқанов көшесі,223 «Б».

Жарияланған мақала авторларының пікірі редакция көзқарасын білдірмейді. Материалдар иесіне қайтарылмайды және оған жауап берілмейді. Жарнама мен хабарландырудың мазмұны мен мәтіні, суреттеріне жарнама беруші жауапты.