Директор-бас редакторы – Ғани БЕЙҚҰТБАЙ.

Редакция алқасы:

Редактордың орынбасары – Лаура ҚАРАСАРТОВА,

Жауапты хатшы – Әділет ЧУКЕНОВ,

Бөлім меңгерушісі – Қанат БІРЖАНСАЛ,

Тілші – Нұрболат ТАСТАНҚҰЛОВ,

Корректор – Назира БАЛАБЕК,

Фототілші – Ерғанат ӘБДІРЕШ.